Privacystatement

De inhoud van deze privacy statement is van toepassing op de websites die verbonden zijn aan Nieuwbouw Nederland B.V.; te weten Nieuwbouw-(Nederland/ provincienaam/ plaatsnaam).nl. Zodra u een van de bovengenoemde websites bezoekt gaat u akkoord met de op dat moment geldende privacy statement. Deze privacy statement is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen. Controleer daarom regelmatig de privacy statement.

 1. Verzameling (persoonlijke) gegevens
  Gegevens van websitebezoekers en de eventueel verstrekte (persoonlijke) gegevens worden zorgvuldig beheerd, beveiligd en gebruikt. Op de bovengenoemde websites van Nieuwbouw Nederland B.V. worden ook algemene gegevens van bezoekers bijgehouden, zoals klik- en surfgedrag, zonder dat de bezoekers zich hoeven te identificeren. Nieuwbouw Nederland B.V. houdt zich aan de eisen die worden gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art. 10, Grondwet).

 2. Verzameling (persoonlijke) gegevens
  Gegevens van websitebezoekers en de eventueel verstrekte (persoonlijke) gegevens worden zorgvuldig beheerd, beveiligd en gebruikt. Op de bovengenoemde websites van Nieuwbouw Nederland B.V. worden ook algemene gegevens van bezoekers bijgehouden, zoals klik- en surfgedrag, zonder dat de bezoekers zich hoeven te identificeren. Nieuwbouw Nederland B.V. houdt zich aan de eisen die worden gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art. 10, Grondwet).

 3. Gebruik algemene en persoonlijke gegevens
  Gegevens worden verzameld met als doel om de website te optimaliseren en voor marktanalyses, waarbij persoonlijke gegevens niet worden gekoppeld aan algemene en eventueel verstrekte gegevens. Door u aan te melden geeft u Nieuwbouw Nederland B.V. toestemming u via e-mail op de hoogte te houden van nieuwbouw-gerelateerde onderwerpen waaronder, maar niet uitsluitend, nieuwbouwprojecten en -beurzen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze algemene mailing via een link onder aan een mailing.

 4. Verwijdering gegevens
  Mocht u in de toekomst wensen dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens niet meer worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Uw account, inclusief de door u verstrekte persoonlijke gegevens worden dan verwijderd uit onze database.

 5. Gegevensverwerking
  Nieuwbouw Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de websitebezoekers. Verzamelde gegevens worden opgenomen in een bestand waarbij het gebruik van dit bestand is aangemeld onder nummer m1356665 bij het college bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

 6. Derden
  Mogelijk verstrekt Nieuwbouw Nederland B.V. persoonlijke gegevens aan derden, zoals gemeenten, makelaars, ontwikkelaars of andere partnerorganisaties van Nieuwbouw Nederland B.V. wanneer u zich inschrijft voor een project of aanmeldt voor een dienst.

 7. Externe websites
  De websites van Nieuwbouw Nederland B.V. bevatten mogelijk links naar of elementen van externe websites. Nieuwbouw Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de behandeling van (persoonlijke) gegevens op deze externe websites. Raadpleeg de privacy statement van de desbetreffende website voor meer informatie over de behandeling van (persoonlijke) gegevens op die website.